ZIDOGRADNJA d.o.o.

Izvođenje svih vrsta građevinsko-obrtničkih radova od 1990. g.

Split Gundulićeva 26/A, 21000 Split
Tel: 021 484 799
Fax: 021 484 541

e-mail: zidogradnja@gmail.com

OIB 48282868004,
IBAN: HR8323300031100026903
otvoren u SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d.
Matični broj: 3602583

Trgovački sud u Splitu MBS 060065095
Temeljni kapital 23.285,70 kn, uplaćen u cijelosti
Član uprave: Boško Gabrić

GRAĐEVINSKI RADOVI, OBRTNIČKI RADOVI

web development:
www.studio-grid.net